Transfer

PR Marking TransfertryckÄr också ett sätt att märka era produkter. Transfern blir till så att man gör ett screentryck spegelvänt på ett polyesterark. Denna beläggs sedan med ett lim, och Voila - En transfer är född! Transfern har den fördelen att man kan ta fram ett större antal än vad man just då behöver = lägre pris! Dessa finns sedan på lager hos oss för enkla kompletteringar eller senare order t ex. Jämfört med Screentryck slipper man då startkostnader bland annat. Transfern kan dessutom appliceras här eller där, utan merkostnader! Skicka din logo till oss – Vi tar hand om resten!

Du kan se våra standardfärger i en pdf som finns i menyn här ovan under Transfer.